MANTENIMENT I REPARACIONS

  • MANTENIMENT GENERAL DE COBERTES.
  • REPARACIONS DE CANALS AMB LÀMINES SINTÈTIQUES.
  • SUBSTITUCIÓ DE LLUERNARIS.
  • SISTEMAS DE VENTILACIÓ I IL·LUMINACIÓ