PORTES FRIGORÍFIQUES

Oferim el servei de suministrament i muntatge en portes de fred insutrial en qualsevol temperatura, així com, el manteniment i les reparacions de les mateixes.